Her bliver der ordineret bøger

bogdoktor

Interesseret?

Send mig en mail:

Forfatterinterviews


Er du forfatter? Måske en debutant eller været i gamet i mange år? Jeg er nemlig begyndt at udarbejde forfatterinterviews som vil indeholde:

- Ca. 10 spørgsmål om dig/din bog/dit forfatterskab

- Et længere opslag her på bloggen der sammenfatter hele interviewet (inkl. baggrundsinformation om dig, dit forfatterskab og karriere), samt et kortere opslag på Instagram

- Links til alle dine sociale medier, samt links til hvor man kan købe din bog

- Hvad vi ellers lige finder ud af!